Giới thiệu

“Kẻ nào muốn tìm chân lý, phải biết yêu kẻ nghịch mình, lại cũng phải biết ghét bạn chí thân của mình… Kẻ nào cứ mãi chịu làm học trò của thầy mình là kẻ phi ân bội nghĩa thầy mình… Bởi các anh chưa tìm thấy anh, nên các anh mới tìm thấy ta. Ta bảo các anh phải bỏ ta đi, để tìm cho được cái Người của anh!”

Nietzsche, Zarathoustra đã nói như thế

Khi bạn càng chú tâm vào từ ngữ thì nó chỉ càng trở nên trống rỗng.

Vimala Thakar,

Cho nên,

Đọc danh ngôn trước là để học, sau là để thoát.

thoát khỏi những định kiến, những khẳng định có sẵn

để quay về lắng nghe và trải nghiệm chính mình,