Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web chúng tôi. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Nội dung trích dẫn

Trang web này cung cấp nội dung trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau và không sở hữu bản quyền các câu nói được trích dẫn. Chúng tôi chỉ thu thập và hiển thị các trích dẫn mà chúng tôi cho là có giá trị và ý nghĩa cho người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng truy nguồn trong khả năng nhưng không cam đoan tính chính xác 100% của các trích dẫn này.

Độ tuổi

Nội dung trên trang web này có thể chứa từ ngữ thô lỗ hoặc quan điểm trái chiều. Đối tượng sử dụng trang web phải đạt từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ tuổi, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của người khác. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của một trích dẫn trên trang web này và có bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Mặc dù không sở hữu riêng bản quyền các câu nói, chúng tôi có quyền báo cáo và ngăn chặn hành vi sao nguyên toàn bộ nội dung (các danh mục và thẻ…) mà yeudanhngon.com đã đăng tải.

Thông tin người dùng

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Trang web không thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập. Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để truy cập và sử dụng nội dung trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi không nhận dạng cá nhân để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web, nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng.

Miễn trừ trách nhiệm

Trang web này cung cấp nội dung trích dẫn dưới dạng câu nói hoặc đoạn văn ngắn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung trên trang web này. Bạn sử dụng nội dung trên trang web này hoàn toàn có trách nhiệm cá nhân.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi đã được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản sửa đổi.

Luật áp dụng

Mọi người dùng truy cập và sử dụng trang web này đều phải tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành.

Lưu ý: Phiên bản điều khoản sử dụng trên chỉ là một phiên bản tổng quan và không bao gồm tất cả các điều khoản chi tiết và quy định pháp lý. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua gmail minh.win768.